Vi utför alla typer av trädfällningar. I detta fall var det lindar, intill kyrkomuren, som fick sågas ner för att inte rötterna skulle förstöra muren. Träden fick plockas ner med lift gren för gren och bit för bit för att inte nedfallande trädstammar skulle förstöra kyrkogården. En och en halv meter in från muren planterades nya lindar för att bibehålla kyrkogårdens långsiktiga karaktär. En tumregel för träd är att två nya träd skall planteras för varje träd som fälls, för den kommande generationen.

I detta fall var träden helt uppruttnade inuti vilket gjorde att de var en fara för människor och material, som fanns i närheten. Vi besiktigar alltid träden innan fällning för att avgöra vilket tillvägagångssätt, som är bäst, eller vad som krävs för att fällningen skall gå till på ett säkert och professionellt sätt. Det kan vara klokt att ha i åtanke att det tar många decennium för ett träd att bli fullvuxet.