Det är mycket modernt och inne att anlägga Japanskinspirerade delar av trädgården. Ett måste är i så fall singel, som ger ett snyggt och naturligt intryck. Det finns fördelar med singel t.ex. att det är enkelt att sköta och att det är väldigt snyggt när det är blött. Det kan vara trevligt att något rum i trädgården har en sådan prägel.

Naturmaterial, som t.ex. smågatsten ger ett gediget intryck och är nog det material, som är det mest beständiga utan att bli omodernt och som bara blir allt vackrare med åren när det slits. Smågatsten kan också läggas i olika mönster och finns i flera olika färger beroende på var den är huggen.

Ett annat naturstensmaterial är granit. Den går att få rak, så väl som i båge och även som kantsten och murblock. Den går att få rå, krysshamrad och slipad. Ett bra material att ha när man ska skilja mellan väg och trottoar.

Murar är både snygga och användbara och kan ge en entré eller en trädgård en ny dimension. Murar går också att få i olika höjder och bredder. Specifika radier går också att beställa.

En annan variant på mur är denna kallstensmur, som syns i bakgrunden. På denna gård ramar den in hela gårdsplanen. Smågatstenen framför garaget är satt i ett paraplymönster.

Storgatsten kan användas som avgränsningar och som en kant, men den går också bra att bygga trappor av, som i detta fall enligt bilden till höger. Natursten och betongplattor kan bli en trevlig kombination.

Ju mindre stenarna är, desto lättare är det att forma dem i olika bågar och cirklar. Det är alltid effektfullt att ändra höjderna i olika ytor.