Den här plattytan är lagd vid en kyrka där övriga ytor är singel. Plattorna blir en tydlig och klar kontrast mot övriga markytor och gör det enklare och bekvämare att ta sig fram. En praktisk detalj är också att snöröjningen underlättas, eftersom man har ett fast underlag. Variation på plattornas storlek ger också en förhöjande effekt på utseendet.

Murar intill gångar kan vara mycket snyggt. I detta fall visar bilden till höger en englelskinspirerad låg mur, där man höjer upp rabattytan bl.a. för att markera garageuppfarten. Det finns många olika slags murtyper och även material, allt från trä till natursten. Konsultera gärna oss för förslag.

När man rundar av gångarnas hörn eller som i det här fallet markerar med natursten, så får man en mycket bra effekt på utseendet och man kan även få en känsla av att gången är bredare än vad den verkligen är.

Det är inte nödvändigt att gångar behöver vara raka, de kan med fördel rundas av eller som i detta fall vara sned och avsmalnande. Ett rullskift, som markerar sidorna och ytterligare ett annat mönster inuti, ger ett stiligt intryck. Här har vi använt Starkas byasten med deras färgbetäckning ”sand”.