IDet är ofta effectivt att kombinera perrener och anueller, perrennerna ger en trygg och återkommande teama och sommarblommorna färg och som man kan variera år från år

Denna rabatt ligger i nord-öst och Lavendeln ramar snyggt in både rabatten och gången. Det ger en prunkande känsla som är inbjudande. I rabatten har vi satt lite högre perenner som ger lite olika färger.

Vi utför planteringar i småskala, som ovan, men också som här i större skala. Vi fick i uppdrag av Skanska att plantera alla växter i hela kanalparken inför Bo01. I detta projekt så var raderna det som var viktigt, eftersom det rörde sig om en stor mängd plantor. Detta var ett roligt projekt där vi också planterade stora färdiga träd.

Vi gjorde speciella ramar för att kunna hålla raderna och avstånden.

Denna allé med lindar planterades i dec -2002 och ger en fin inramning på uppfarten till en hästgård i Henkelstorp.