Denna rombformade damm gjordes i en liten innegård i Lund, där insidan är klädd med dammduk och ovandelen i sågad kalksten, som passar mycket bra i små trädgårdar.

Detta är en liten bäck i en stor anläggning, där vattnet pumpas från en uppsamlingsdamm till en källa med ett svagt fall och några uppdämningar. Många av växterna är tagna från naturen för att ge ett så naturligt intryck som möjligt. Här är en kalla, som har en otrolig förmåga att föröka sig om den får fäste. Det är omöjligt att få en damm att bli lik den andra, men alla har en bra inverkan på både barn och vuxna och blir ofta pricken över i:et i trädgården.