Det är skillnad mellan kärn och stenfrukt när det gäller hur och när ett fruktträd skall beskäras. Äppelträd bör beskäras varje år om man vill få något utbyte av frukten. Den blir både större, smakrikare och färgstarkare.

En gammal tumregel är att man skall kunna slänga sin hatt mellan kvistarna och grenarna utan att den fastnar i trädet. Att beskära fruktträd borde inte vara det första som man ger sig på, om man är nybörjare på beskärning. Om du nyligen skaffat dig en trädgård så anlita gärna någon fackman, som kan ge råd och instruktioner.

Hamling av fruktträd, som man ibland ser, ger en tät krona med lite frukt. Därför bör vissa vattenskott lämnas för att vara dragkraften i grenen, som på bilden. Detta gäller även äldre träd.