Vi arbetar ofta och gärna med naturstensmaterial, som t.ex. smågatsten i olika mönster och sättningar, men också med t.ex. Ölandsten, i sin oregelbundenhet. Sten är ett hårt material med många färger och möjligheter där fantasin är den enda begränsningen.

Läs mer 

Vi använder oss av marknadens alla leverantörer med deras olika sortiment. Variationen på plattorna gör att ingen yta behöver bli lik någon annan. Varje trädgård har sin prägel och vi försöker alltid hitta den bästa lösningen. Inte bara färg och form utan också funktion och användning, som t.ex. höjder, tjocklek och fall från hus.

Läs mer

Med stor växtkunskap planerar och planterar vi olika typer av rabatter. Allt från stora planteringar till den lilla hemmarabatten. Vi använder oss gärna av allt från träd ner till den minsta perennen, och kan på så sätt arbeta i olika skickt med en stor mångfald. Målet är att skapa en inbjudande miljö där blomning sker året om.

Läs mer

Vatten är ett av de element i trädgården som höjer upp den till en helt annan nivå. Med en damm får man också trevliga effekter, som t.ex. ljud, djur och vattenväxter. Det gör att trädgården blir rogivande.

Läs mer

Inslag av trä i trädgården, som t.ex. staket, plank, pergola, spaljé och verandor, kan skapa olika rum och skydd. Trä är ett mjukt naturligt material, som går att forma allt efter tycke och smak.Här är en bild från Barsebäck

Läs mer

Vi har många års erfarenhet av att fälla stora och ibland svåra träd. När det inte går att fälla träden använder vi olika typer av liftar och plockar ner dem. Träd kan behöva fällas av olika anledningar, t.ex. almsjuka, röta, m.m. Vi bedömer med erfarenhet på plats vad som behövs.

Läs mer

Träd och buskar av olika slag, måste beskäras av rätt orsak och vid rätt tid. Utförs det vid fel tidpunkt kan detta vara ödersdigert för växten. Fruktträd kan med fördel beskäras vintertid om det inte rör sig om s.k. blödare. Vi både utför beskärningar och håller kurser i hur man på ett professionellt sätt utför detsamma.

Läs mer