Hästgård i Henkelstorp

1. Innergården, omgärdard av en mur. Längs med muren kan man finna kanter, snyggt dekorerade med sten och växter. För att ge ett gediget och nostalgiskt intryck så har mycket natursten använts i anläggningen.

2. Västra gaveln, som är en liten köksträdgård. Här blir man påmind om viktoriansk stil, med strikta stråk av smågatsten och en inramning av buxbom. Naturligtvis med ett vattenspel, som den centrala punkten, som man ser både från innergården och gårdsplanen.

Bo01

Kanalparken. Där vi, som underentreprenörer till Skanska, tog hand om det gröna.

All trädplantering av t.ex. bok. alkärr, ek och pil i de olika biotoperna och på andra ställen i anläggningen utfördes av Trädgårdsteamet. Vi planterade också allt gräs, från elefantgräs det största, till björngräs de minsta tuvorna. I parken rullade vi ut färdigt gräs. Med den konstgjorda strandkanten och de surfliknande bryggorna, allt gräs och med skogsbiotoperna, som öar i mitten, är kanalparken mycket sevärd.